فرم ارزیابی سرمایه گذاری

آیا میدانید با سرمایه گذاری در کانادا و ایجاد اشتغال در این کشور به سادگی می توانید اقامت کانادا را دریافت کنید؟

سرمایه گذاری در کانادا رویا نیست ! مقالات ما و فرم ارزیابی سرمایه گذاری زیر را مطالعه کنید و برای سرمایه گذاری در کانادا سریع تر اقدام کنید. مشاوران موسسه گیل یار بهترین و امن ترین راه را برای شما و سرمایه شما در نظرخواهند گرفت.

با تکمیل فرم ارزیابی سرمایه گذاری، منتظر تماس تلفنی همکاران و مشاورین گیل یار باشید. تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

اطلاعات تماس
of 50 max characters
of 11 max characters مانند: 09121234567
اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی:*(Required)
of 30 max characters
وضعیت تاهل:*(Required)
Please enter a value between 10 and 90.
اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی:*(Required)
مدرک زبان ( IELTS ):*
اطلاعات تجاری
به طور مثال 30 درصد
مثال: مدیر عامل به مدت 3 سال
اطلاعات شغلی
of 1000 max characters
کشور (های) مورد نظر:*
Max. file size: 200 MB.
خبرنامه
فهرست