فرم ارزیابی عمومی

با تکمیل فرم ارزیابی زیر، منتظر تماس تلفنی همکاران و مشاورین گیل یار باشید. تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

اطلاعات تماس
of 13 max characters به همراه کد، مانند: 02188776655
اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی:*(Required)
وضعیت تاهل:*(Required)
Please enter a value between 10 and 90.
اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی:*(Required)
of 50 max characters
مدرک IELTS:*
اطلاعات شغلی
عنوان شغل:
تعداد ماه های اشتغال در شغل:
Max. file size: 200 MB.
کشور(های) مورد نظر:*
خبرنامه
فهرست