انواع موسسات آموزش عالی در آلمان

دانشگاه‌های با محوریت علوم تمرکز اصلی این دانشگاه‌ها بر روی تحقیقات بوده و عموما دامنه گسترده‌ای از رشته‌های مختلف را ارائه می‌دهند. دانشگاه‌های علوم کاربردی تمرکز اصلی این دانشگاه‌ها بر…
ادامه مطلب
فهرست