فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)

جاب آفر یا پیشنهاد شغلی یکی از راه های بسیارعالی برای دریافت اقامت کانادا است. اگر قصد مهاجرت را دارید پیشنهاد می کنیم در مورد مهاجرت کاری به کانادا در سایت موسسه گیل یار مطالعات لازم را انجام دهید و سپس فرم ارزیابی جاب آفر را با دقت کافی پر کنید و شانس خود را برای دریافت ویزای کانادا امتحان کنید.

با تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر، منتظر تماس تلفنی همکاران و مشاورین گیل یار باشید. تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

اطلاعات تماس
of 50 max characters
of 11 max characters مانند: 09121234567
اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی:*(Required)
of 30 max characters
وضعیت تاهل:*(Required)
Please enter a value between 10 and 90.
اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی:*(Required)
of 50 max characters
مدرک زبان ( IELTS ):*
اطلاعات شغلی
of 50 max characters نه فقط شغل اخیر
تعداد ماه های اشتغال در شغل:
Max. file size: 200 MB.
فرمت های مورد قبول: jpg, pdf, docx, Zip
اطلاعات مالی:
در صورتیکه متاهل هستید مجموع دارایی عنوان شود
به دلار کانادا
به دلار کانادا
خبرنامه
فهرست